Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 30. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102444/21/0100) týkající se zákazu prodeje pohonných hmot. Žadateli bylo sděleno, že zákaz prodeje pohonných hmot byl vydán u 7 subjektů. Z toho čtyři pravomocná rozhodnutí jsou již zveřejněna na webu ČOI, ve třech případech probíhá správní řízení. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106662/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena