Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 30. 9. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 30. 9. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 9. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93098/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 9. 2015 – čj. ČOI 96903/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena