Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 31. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 1. 2020 (čj. ČOI 2116/20/0100) týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v letech 2016 až 2019 za uložení sankce subjektům zajišťujícím uzavření smlouvy o dodávkách energie formou energetické aukce, soutěže, výběrovým řízením dle přiloženého seznamu žadatele. Žadateli bylo poskytnuto 21 pravomocných rozhodnutí a příkazů o uložení sankce za příslušná porušení zákona a u dvou subjektů byly poskytnuty dokumenty, jimiž bylo zahájené správní řízení zastaveno či ukončeno bez vyslovení viny.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9081/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena