Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 31. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 12. 2018 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 150859/18/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené v roce 2018 společnosti Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR a Tesco Franchise Stores ČR. Vzhledem k náročnosti zpracování žádosti a vysokému počtu vyhledaných dokumentů bylo zpracování odpovědi zpoplatněno. Požadovanou úhradu nákladů žadatel uhradil a v zákonné lhůtě mu bylo poskytnuto 8 rozhodnutí/příkazů ke spol. Tesco Franchise Stores ČR, 42 rozhodnutí/příkazů ke spol. Tesco Stores ČR, 54 rozhodnutí/příkazů ke spol. Billa a 41 rozhodnutí/příkazů ke spol. Penny Market a to v anonymizované podobě.      

Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 19. 12. 2018 – čj. ČOI 164725/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena