Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 31. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161940/21/0100), v níž požadoval zaslání anonymizovaných rozhodnutí za porušení § 54 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Požadované dokumenty byly  žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162450/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena