Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 31. 5. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 31. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 5. 2016 na žádost týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 50568/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
Žadateli byli poskytnuty informace o kontrolách výrobků společnosti SKROSS, včetně úředních záznamů a informace o tom, že v požadovaném období nebyla uložena žádná sankční opatření. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o provedení dodatečných zkoušek, není ani kontrola dosud ukončena.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 5. 2016 – čj. ČOI 56735/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena