Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 31. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022 – čj. ČOI 63304/22/0100  týkající se ustanovení znalců ve správních řízeních od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2022.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 23. 5. 2022 – čj. ČOI 67800/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena