Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 31. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102250/21/0100) týkající se poskytnutí organizační struktury ČOI a telefonických a emailových kontaktů na zaměstnance ČOI. Žadateli byly poskytnuty: organizační schéma ČOI a telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance a sektretariáty inspektorátů a pracoviště ústředního inspektorátu.  Žadatel byl také informován o tom, že požadované a poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu ČOI v příslušných sekcích. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106491/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena