Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 130130/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 10. 2019 – čj. ČOI 131205/19/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena