Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2018 na žádost týkající se sankce za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 150093/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankce za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 26. 11. 2018 – čj. ČOI 152141/18/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena