Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2020 (čj. ČOI 56686/20/0100) týkající se kontroly zdravotní technické nezávadnosti osobních ochranných prostředků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 4. 2020 – čj. ČOI 57615/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena