Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 6. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 66253/19/0100) týkající se přehledu služebních cest vedoucích zaměstnanců ČOI od roku 2016 dosud.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 5. 2019 – čj. ČOI 67883/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena