Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 4. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 – 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 76680/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 – 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2017 – čj. ČOI 85194/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena