Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 4. 8. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89198/22/0100  týkající se kontrol zpětného odběru obalů. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92874/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena