Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 5. 10. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 5. 10. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 9. 2015 na žádost týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94988/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 9. 2015 – čj. ČOI 97054/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena