Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 5. 2. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 5. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 1. 2016 na žádost týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly poskytnuty informace o poskytovaných benefitech, v ostatních bodech byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 1. 2016 – čj. ČOI 3508/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena