Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2020 (čj. ČOI 9402/20/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných v souvislosti s kontrolní akcí v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Žadateli byla poskytnuta čtyři anonymizovaná rozhodnutí o uložení sankce v uvedené oblasti.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 11060/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena