Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 2. 2018 na žádost týkající se kontrol prodejců pevných paliv v roce 2016 a 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19314/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol prodejců pevných paliva v roce 2016 a 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formě PDF) dne 22. 2. 2018 – čj. ČOI 21163/18/0100.  

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena