Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 27. 3. 2019 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v rámci kontrolní akce zveřejněné v tiskové zprávě ČOI ze dne 18.1.2019 o nových praktikách přeprodejců energií.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha byla dne 12. 3. 2019 doručena žádost podle ZSPI pod čj. ČOI 35517/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v rámci kontrolní akce zveřejněné v tiskové zprávě ze dne 18. 1. 2019 o nových praktikách přeprodejců energií. Žadateli byla poskytnuta 4 pravomocná rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 27. 3. 2019 – čj. ČOI 36915/19/0100

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena