Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 3. 2022 – čj. ČOI 36997/22/0100  týkající se seznamu pravomocně uložených pokut za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 29. 3. 2022 – čj. ČOI 37478/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena