Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 5. 6. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 62403/19/0100) týkající se informací o náhradách škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2019 – čj. ČOI 65500/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena