Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 6. 3. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 3. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 2. 2015 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15952/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 2. 2015 – čj. ČOI 21245/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena