Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 6. 3. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 2. 2017 na žádost týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21459/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol ponožek Agiva a VoXX. Vzhledem k tomu, že žadatel požadoval názor na průběh kontrol a předcházející posouzení výrobků, byla žádost rozhodnutím částečně zamítnuta. Žadateli byla odpověď  a rozhodnutí zasláno datovou schránkou a jako listovní zásilka dne 22. 2. 2017 – čj. ČOI 26254/17/0100.    

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena