Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 6. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21355/20/0100) týkající se kontrol obchodování se zápalkami, zapalovači a podpalovači ohně v roce 2019.
Ž
adateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 27437/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena