Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 6. 4. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 3. 2016 na žádost týkající se nákladů a rozsahu používaného  HW  a SW  za roky 2013, 2014  a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24092/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu používaného HW a SW  za roky 2013, 2014 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 3. 2016 – čj. ČOI 35657/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena