Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 6. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 4. 2021 (čj. ČOI 57419/21/0100) týkající se společnosti NaturaMed Pharmaceutical, s.r.o. Vzhledem k tomu, že ČOI nemá ve vztahu k této společnosti žádné kontrolní pravomoci, byla žádost dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) odložena. Pravomoc v oblasti prodeje doplňků stravy náleží Státní zemědělské a potravinářské inspekci, o čemž byl žadatel informován. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 57595/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena