Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 6. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2019 (čj. ČOI 94336/19/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019  do 30. 6. 2019.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 94633/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena