Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 6. 9. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 9. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 8. 2016 na žádost týkající se kontrol a jejich výsledků u společnosti Auto Esa, Auto Esa-plus  a Davo Car od roku 2014 do současnosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98968/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se  kontrol a jejich výsledků u společnosti Auto Esa, Auto Esa-plus  a Davo Car od roku 2014 do současnosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta jako listovní zásilka odeslaná dne 23. 8. 2016 – čj. ČOI 104092/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena