Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 7. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2019 (sp. zn. ČOI 161600/19/0100) týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 12. 2019 – čj. ČOI 163050/19/0100.

 

   

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena