Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 10. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 7. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 115893/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2016 – čj. ČOI 118962/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena