Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 22. 3. 2022 čj. ČOI 39235/22/0100 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt air Premium 10 kW společnosti Schlieger, s.r.o a zaslání kontrolního protokolu a rozhodnutí o uložení sankce. Žadateli byly informace i požadované dokumenty poskytnuty a to elektronicky datovou schránkou dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 41001/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena