Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 7. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 4. 2018 na žádost týkající se kontrolních šetření na základě podnětu žadatele ve věci odběru vzorků obsahujících netextilní části živočišného původu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45801/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrolních šetření na základě podnětu žadatele ve věci odběru vzorků obsahujících netextilní části živočišného původu.

 Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 27. 4. 2018 – čj. ČOI 48723/18/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena