Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 7. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 4. 2021 (čj. ČOI 57506/21/0100) týkající se zaslání anonymizovaného rozhodnutí ČOI, Ústředního inspektorátu, které bylo vydáno v řízení k odvolání proti rozhodnutí ČOI, Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ze dne 18. ledna 2021 (čj. ČOI 7826/21/3000/R/AF, sp. zn. 404/30/20) týkající se diskriminace spotřebitele na základě romského původu (§ 6 zákona o ochraně spotřebitele) a kterým zmíněný inspektorát udělil podnikateli (realitní kanceláři) pokutu ve výši 30 000 Kč. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 57581/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena