Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 7. 6. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 65216/19/0100) týkající se výsledků kontrol zákona č. 477/2001 Sb., o obalech  v roce 2018.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 65513/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena