Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 7. 2017 na žádost týkající se stavu šetření k podanému podnětu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94062/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se stavu šetření k danému podnětu.

Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formě PDF) dne 27. 7. 2017 – čj. ČOI 95694/17/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena