Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 9. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 7. 9. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 8. 2015 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 30.6.2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7.1.2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1997/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 30.6.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 21.8.2015 – čj. ČOI 89538/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena