Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 8. 12. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 8. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 11. 2015 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119992/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 11. 2015 – čj. ČOI 122672/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena