Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 8. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156272/20/0100) týkající se kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení v oblasti požární bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že ČOI není dozorovým orgánem v oblasti požární bezpečnosti, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti pro nepříslušnost byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 30. 11. 2020 – čj. ČOI 157548/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena