Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 8. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13367/22/0100  týkající se náležitostí banneru či jiné reklamy na internetu. Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti České obchodní inspekce, byla žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.  Žadateli byla informace o odložení žádosti poskytnuta v elektronické podobě dne 3. 2. 2022 – čj. ČOI 15184/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena