Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 8. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 44570/19/0100) týkající se vyjádření ČOI k používání doložky „no-show“ v obchodních podmínkách leteckých společností.

 Žadateli byl požadovaný dokument vedený pod čj. ČOI 7192/19/0100 poskytnut elektronicky dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 44570/19/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena