Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 8. 6. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 8. 6. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2015 na žádost týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013  a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48127/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2015 – čj. ČOI 58269/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena