Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 8. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2018 na žádost týkající se počtu podání spotřebitelů na  společnosti vyspecifikované v žádosti.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 66768/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu podání spotřebitelů na společnosti vyspecifikované v žádosti.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 1. 6. 2018 – čj. ČOI 69273/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena