Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 8. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96910/19/0100) týkající se výše poskytnutého úvěru v řízení vedeném pod čj. ČOI 146135/12/0100/3100/12/Hy/Št. Žadateli bylo sděleno, že poskytnutý úvěr byl ve výši 200 000, – Kč a 100 000, – Kč.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2019 – čj. ČOI 97290/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena