Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 9. 11. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 9. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 10. 2015 na žádost týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109451/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 10. 2015 – čj. ČOI 111435/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena