Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2018 na žádost týkající se přehledu nejvyšších pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2017 v oblasti veřejného stravování.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20872/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se přehledu nejvyšších pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2017 v oblasti veřejného stravování.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formě PDF) dne 27. 2. 2018 – čj. ČOI 27882/18/0100.  

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena