Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2022 – čj. ČOI 28427/22/0100  týkající se spotřebitelského úvěru. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, byla žádost odložena. Žadateli bylo sdělení o odložení žádosti zasláno elektronicky  dne 3. 3. 2022 – čj. ČOI 29865/22/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena