Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43486/19/0100) týkající se poskytnutí kopií tří soudních rozhodnutí ve sporech s ČOI citovaných v dokumentu Evropské komise „Pokyny k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách“.

Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty datovou schránkou dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 43486/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena