Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 9. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 3. 2020 (čj. ČOI 41302/20/0100) týkající se dovozu ochranných pomůcek.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 4. 2020 – čj. ČOI 43398/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena