Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 9. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 9. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84631/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.  Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty, kromě příloh ke kontrolním protokolům, jejichž poskytnutí bylo s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 ZSPI rozhodnutím odmítnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 26. 7. 2016 – čj. ČOI 91798/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena