Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 1. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 11. 2. 2021 – čj. ČOI 22040/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Jiří Souček, s.r.o. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 2. 2021 pod čj. ČOI 26400/21/2000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena